Opločnici

Za svaki opločnik navodimo neke najčešće korištene uzorke. No isto tako, moguća je naručiti opločnik u bilo kojoj od 6 osnovnih boja ili kombinacije boja (mix). Kontaktirajte nas za savjet i cijenu.

{{ime}}

{{ime}} {{debljina}} cm

{{opis}}

Dimenzije m2/pal kom/pal kom/m2 kg/pal Boja
{{dim}}{{m2p}}{{komp}}{{komm}}{{kgp}}{{boj}}

{{ime}}

{{ime}} {{debljina}} cm

{{opis}}

Dimenzije m2/pal kom/pal kom/m2 kg/pal Boja
{{dim}}{{m2p}}{{komp}}{{komm}}{{kgp}}{{boj}}

{{ime}} {{debljina}} cm

{{opis}}

Dimenzije m2/pal kom/pal kom/m2 kg/pal Boja
{{dim}}{{m2p}}{{komp}}{{komm}}{{kgp}}{{boj}}

{{ime}}

{{ime}} {{debljina}} cm

{{opis}}

Dimenzije m2/pal kom/pal kom/m2 kg/pal Boja
{{dim}}{{m2p}}{{komp}}{{komm}}{{kgp}}{{boj}}

{{ime}}

{{ime}} {{debljina}} cm

{{opis}}

Dimenzije m2/pal kom/pal kom/m2 kg/pal Boja
{{dim}}{{m2p}}{{komp}}{{komm}}{{kgp}}{{boj}}

{{ime}}

{{ime}} {{debljina}} cm

{{opis}}

Dimenzije m2/pal kom/pal kom/m2 kg/pal Boja
{{dim}}{{m2p}}{{komp}}{{komm}}{{kgp}}{{boj}}

{{ime}}

{{ime}} {{debljina}} cm

{{opis}}

Dimenzije m2/pal kom/pal kom/m2 kg/pal Boja
{{dim}}{{m2p}}{{komp}}{{komm}}{{kgp}}{{boj}}

{{ime}}

{{ime}} {{debljina}} cm

{{opis}}

Dimenzije m2/pal kom/pal kom/m2 kg/pal Boja
{{dim}}{{m2p}}{{komp}}{{komm}}{{kgp}}{{boj}}