Cestovni program

Cestovni program tvornice Frühwald-Jurić svojom kvalitetom zauzima visoko mjesto u konkuretnom svijetu moderne cestogradnje.
Asortimanom proizvoda pokrivamo najčešće zahtjeve dugogodišnjih kupaca. Mali broj reklamacija potvrda su našeg truda da svaki naš proizvod, ne samo odgovara standardima, već se i ističe od konkurencije.


Rubnjaci

Dimenzija kg/kom kom/pal kg/pal
{{dim}} cm{{kgkom}}{{kompal}}{{kgpal}}

Kanalice

Naziv Dimenzija kg/kom kom/pal kg/pal
{{ime}}{{dim}} cm{{kgkom}}{{kompal}}{{kgpal}}