Betonski blokovi

Kvalitetna gradnja počinje kvalitetnim blokom.

Tvornica Frühwald-Jurić poznata je po kvalitetnoj izvedbi svojih blokova. Višegodišnja tradicija izrade i znanje sakupljano godinama u matičnoj austrijskoj firmi, pretočeno je i u današnji proizvodni proces naše tvornice u Dicmu.
Stoga naši blokovi slove kao pouzdan i kvalitetan proizvod a kupci nam se vraćaju s povjerenjem.


Dimenzija kg/kom kom/pal kom/m2 kg/pal
{{ime}} {{dim}}{{kgkom}}{{kompal}}{{kommsq}}{{kgpal}}